ר. רובע.  20 רובעים  (arrondissement) יש בפריז, ואני החלטתי להקדיש יום אחד של שוטטות לכל רובע. יש רובעים קטנים מאד (הקטן ביותר הוא הרובע השני) וגדולים (הגדול ביותר הן מבחינת השטח והן מבחינת גודל האוכלוסיה הוא הרובע ה-15). כל רובע מחולק לארבעה תת-רובעים (ומכאן השם: quartier). הבחירה המקדמית להקדיש יום לכל רובע על פי סדר יורד בסולם הרובעים הזוגיים מבקש להימנע ככל הניתן ממעבר בין רובע זוגי אחד למשנהו.  הטבלה שלהלן מציינת את גבולות הרובעים הזוגיים שבפריז ואת נקודות המגע עם רובעים אחרים.

map icon2

רובע

גובל ב… נושק ל.. מעבר לנהר

20

11,12,19 10

18

10,17,19,9 8

16

17,8

7,15

14

5,6,13,15

12

4,11,20

13 (5)

10

2,3,9,11,18,19 20

8

1,9,16,17 2,18

7

6

5,7,14,15

1 (4)

4

1,3,11,12

5, (6), (13)

2

1,3,9,10 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רובעי פריז – ויקיפדיה (צרפתית)

https://www.aviewoncities.com

רובעי פריז – ויקיפדיה (עברית)